Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân

Hoạt động đối ngoại

01-04-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Haiti
31-03-2014 Thủ tướng Ma-lai-xi-a và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam
31-03-2014 Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân kết thúc chuyến thăm Singapore
31-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc thành công tốt đẹp chuyến dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ ba tại La Haye (Hà Lan), thăm chính thức Cuba và Haiti
31-03-2014 Tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức Haiti của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
31-03-2014 Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
31-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Haiti
31-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Haiti
31-03-2014 Thông cáo báo chí chung Việt Nam – Cu-ba
31-03-2014 Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Singapore
31-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến lãnh đạo Quốc hội Haiti
28-03-2014 Điện mừng Toàn quyền Ô-xtrây-li-a nhậm chức
28-03-2014 Điện mừng Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti
28-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm dự án điểm hợp tác trồng lúa Cubancan
28-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự Hội nghị Cấp cao lần thứ hai Ủy hội sông Mê Công quốc tế
28-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Cuba
28-03-2014 Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm Singapore
28-03-2014 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Mi-an-ma
28-03-2014 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Tây Ban Nha
28-03-2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs