Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân

Điện mừng Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng nước Cộng hòa Cốt-đi-voa

MOFA-15/3/2012

Nhân dịp Ngài Ghi-ôm Xô-rô (Guillaume Soro) được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cốt-đi-voa (Republic of Cote d'Ivoire), ngày 15/3/2012, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi điện mừng.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã gửi điện mừng tới Ngài Gin-nô A-hút-xu Ku-a-đi-ô (Jeannot Ahoussou Kouadio), nhân dịp Ngài được bổ nhiệm làm Thủ tướng nước Cộng hòa Cốt-đi-voa./.


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs