Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân

Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma Thên Sên sẽ thăm chính thức Việt Nam

 THÔNG CÁO CỦA BỘ NGOẠI GIAO


Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma Thên Sên (Thein Sein) sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 – 21/3/2012.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs